preloder image

Pocket Wifi Partnerlik İşbirliği Sözleşmesi

Partnerlik ile ilgili tüm detayları burada görebilirsiniz.

1. Taraflar

İşbu sözleşme P-LAB Teknoloji Yazılım ve Ticaret LTD. ŞTİ. 'a ait Pocket Wifi (rentalpocketwifi.com) ile bizimle partnerlik anlaşması yapan ve/veya bu amaçla sitemizde “Partnerlik Üyesi” olan Partner/ler arasında yapılmıştır.

Partnerler: Pocket Wifi ile site üzerinden (rentalpocketwifi.com) ya da yazılı olarak anlaşma sağlamış olan, Pocket Wifi ‘a ait ürün ve hizmetleri pazarlayan kişilerdir.

2. İşin Konusu

Pocket Wifi, ürün ve hizmetlerinin pazarlanması için işbirliği yaptığı partnerlerle daha fazla kitleye ulaşmayı amaçlamakta ve bu konuda PARTNERLİK İŞBİRLİĞİ modeli ile partnerlerin satışını yaptığı ürün ve hizmetler için kazanç modeli oluşturmaktadır.

Karşılıklı kazan kazan ilişkisi çerçevesinde detaylar ve şartlar maddelerce işbu sözleşmede yer almıştır.

3. Partnerlerin Hakları ve Yükümlülükleri

 1. Partnerler istedikleri vakit anlaşmayı koşulsuz iptal etme hakkına sahiptirler. Partnerlerin anlaşmayı iptal etmesiyle birlikte alacak bakiyelerinin olması durumunda Pocket Wifi ödemeyi aşağıda şartlarda belirlediği zaman diliminde yapacaktır.
 2. Partnerler, Pocket Wifi ürünlerini pazarlamak için yine Pocket Wifi ‘a ait kurallara uyacak şekilde çalışmalarını icra edecektir.
 3. Partnerler, tüm müşterilerine mümkün olduğunca Pocket Wifi ürün ve hizmetlerini tavsiye etmeli ve gerektiğinde Pocket Wifi tarafından sağlanan broşürleri müşterileri ile ilgi duyması durumunda paylaşmalıdır.
 4. Pocket Wifi, partnerlerin kendi birer çalışanıymış gibi ürünlerini pazarlamasını beklemez. Fakat kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde, imkan ölçülerince, mümkün mertebe tavsiye ve telkinde bulunmasını talep eder.
 5. Partnerler diledikleri vakit, partnerlik paneline ulaşım sağlayarak alacakları bakiyeyi görebilirler.
 6. Partnerler, Pocket Wifi ‘ın kendi kazandığı müşterilerin partnerlerin konaklama alanlarını tercih etmesi durumunda herhangi bir ödeme talep edemezler.
 7. Partnerler, Pocket Wifi’a kazandırmış oldukları müşterinin ileride tekrar Pocket Wifi ürün ve hizmetlerini kendi imkanlarıyla tercih etmesi durumunda bir ödeme talep edemezler.
 8. Partnerler, ödemelerin düzgün yapılması için tüm bilgi ve belgeleri doğru şekilde Pocket Wifi ekibine teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde yaşanacak problemlerden Pocket Wifi sorumlu değildir.
 9. Partnerler, Pocket Wifi ‘ın gerekli gördüğü durumlarda kendileri ile iletişime geçebileceğini taahhüt ederler.
 10. Partnerler, gerekli olan durumlarda Pocket Wifi ‘a ait ürünlere sahip çıkacağını, ihtiyaç halinde şarj etme gibi ek talepleri karşılayacağını taahhüt eder.
 11. Müşterilerin kırmış olduğu, bozmuş olduğu, çaldığı herhangi bir üründen partnerler sorumlu değildir.
 12. Müşteriye teslim edilmek üzere emaneten verilmiş ürünlerden ve emaneten teslim alınmış ürünlerden partnerlerimiz sorumludur. Bu tür durumlardan ürünlerin teslim edildiğinden ya da teslim alındığından müşteri ile iletişime geçerek teyit alır, gerektiğinde partnerimiz üzerinden teyit ederiz.
 13. Partnerimiz, birden fazla üyeye sahipse, bu ekip kendi içerisinde belirlediği kişiyi sorumlu seçer ve bu kişi ekibini yönetmekten sorumlu olur. Ekip içi gelir paylaşımdan ise Pocket Wifi sorumlu değildir. Dilerlerse her ekip üyesi ayrı ayrı Pocket Wifi ile partnerlik oluşturabilirler.
 14. Birden fazla üyeye sahip partnerliklerde seçilen ekip liderine ödeme yapılır. Aynı zamanda ekip lideri Pocket Wifi ‘a karşı sorumlu olur. Ekip liderleri, tüm sorumluluğu ekibi adına üzerine aldığını kabul ve taahhüt eder.
 15. Eğer ürünler partnerin sorumluluğu altındayken, ürünlere herhangi bir zarar gelmesi durumunda bozulan, kırılan her bir Hotspot ürün için 150€, Powerbank ürün için 50€ partnerler PLAB Teknoloji Yazılım ve Ticaret LTD. ŞTİ.’ye bu bedelleri ödeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

4. Pocket Wifi Hakları ve Yükümlülükleri

 1. Pocket Wifi, pazarlanmasını istediği ürün ve hizmetleri sunmayı kabul ve taahhüt eder.
 2. Pocket Wifi, partnerlerine yapacağı ödemeleri, şartları aşağıda yer alan şekilde yapmayı kabul ve taahhüt eder.
 3. Pocket Wifi, partnerlerinin talep ve önerilerini dikkate alacağını kabul eder.
 4. Pocket Wifi, partnerlerinden hizmeti durdurulmuş ürünlerin pazarlanmasını talep edemez.
 5. Pocket Wifi, istediği vakit koşulsuz şekilde anlaşmayı iptal etme hakkına sahiptir. Anlaşmayı iptal etmesi durumunda anlaşma süresi boyunca birikmiş ve yapması gereken ödemeleri yine aşağıda belirtilmiş şartlar ve tarih içerisinde yapmayı kabul ve taahhüt eder.
 6. Pocket Wifi, partnerlik panelinin bozulması ya da herhangi bir sebeple sekteye uğraması, bilgilerin kaybolması, hacker saldırısına uğraması, sunucunun çökmesi gibi yaşanabilecek mücbir sebepler karşısında sorumluluk kabul etmez. Birikmiş ödemeler için alınan yedeklere ulaşılması durumunda mevcut tutar partnerlere ödenir.
 7. Pocket Wifi, verdiği hizmet veya ürünlerin müşterisi tarafından iptal edilmesi durumunda partnerlere iptal edilen sipariş için ödeme yapmaz. Bu ödemeler bakiyeden düşerek partnerlere yapılacaktır.

5. Fiyatlandırma Şartları ve Ödemeler

 1. Pocket Wifi, partnerlerin pazarlamış olduğu ve bu pazarlama sonucunda satışa dönüşmüş ürün/ler ve hizmet/lerin karşılığında partnere 20 TL ödeyeceğini taahhüt eder.
 2. Pocket Wifi, pazarlanan ürünler için;
  • Bir veya birden fazla arkadaş / aile grubuna hizmet yada ürün satışı yapıldıysa bunun karşılığı 20 TL’dir.
  • Bir veya birden fazla arkadaş / aile grubuna birden fazla hizmet yada ürün satışı yapıldıysa bunun karşılığı 20 TL’dir.
  • Bir veya birden fazla birbirinden bağımsız grup için alınan hizmet yada ürün satışından bağımsız kişi ya da grup başına 20 TL ödeme yapar.
  • Bir veya birden fazla arkadaş / aile grubuna satılan hizmet yada ürün için ayrı ayrı ödeme yapılmaz.
 3. Tüm ödemeler aylık olarak bir sonraki ayın ilk 3 iş günü içerisinde geriye dönük toplu olarak yapılacaktır. Örneğin; Aralık ayı içerisinde satılmış ürün veya hizmetlerin toplam bedeli Ocak ayının ilk 3 iş günü içerisinde partnerlere ödenir. Ocak ayındaki toplam gelir de Şubat ayının ilk 3 iş günü içerisinde partnerlere ödenir.
 4. İki taraftan biri sözleşmeyi iptal etmesi durumunda, sözleşme süresi içerisinde yapılan her satışın ödemesi Pocket Wifi tarafından partnerlere yukarıda belirtildiği şartlarda yapılır.
 5. Yukarıda 3.15. maddede yer alan durumun gerçekleşmesi durumunda tutar güncel kur üzerinden hesaplanıp Pocket Wifi tarafından partnere ödenecek tutar içerisinden mahsup edilebilecektir.

6. Anlaşmazlıklar

Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülemediği takdirde, çıkan ihtilaflardan İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir.

7. Değişiklikler

PLAB Teknoloji Yazılım ve Ticaret LTD. ŞTİ. bu sözleşmede gerekli gördüğü takdirde istediği değişikliği yapma hakkını gizli tutar.